ΑΘΗΝΑ: ΟΙΝΟΧΟΪΑ Modern Sommelier

ΑΘΗΝΑ: ΟΙΝΟΧΟΪΑ Modern Sommelier

W.S.P.C. ΟΙΝΟΧΟΪΑ - Modern Sommelier Study Program

  • ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Η ακριβής ημερομηνία έναρξης του εν λόγω τμήματος αναμένεται να ανακοινωθεί μέσα Ιουλίου 2018.