ΑΘΗΝΑ: WSET® Combo L1, L2 & Οινοχοΐας

ΑΘΗΝΑ: WSET® Combo L1, L2 & Οινοχοΐας

Στα Combo μαθήματα του W.S.P.C. μπορεί κάποιος σπουδαστής να ολοκληρώσει τα παρακάτω Επίπεδα Σπουδών (Επίπεδα 1, 2 & Οινοχοΐας) μέσα σε 14 ημέρες.

ΕΝΤΑΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

Διεξαγωγή Επιπέδου 1: 13 + 14 Ιανουαρίου '18.

Διεξαγωγή Επιπέδου 2: 15 έως και 19 Ιανουαρίου '18.

Διεξαγωγή Οινοχοΐας: 22 έως και 27 Ιανουαρίου '18.

Προθεσμία Εγγραφών: μέχρι 5 Ιανουαρίου 2018.

Μειωμένα Δίδακτρα: Πατήστε στο σύνδεσμο για περισσότερες πληροφορίες.