ΑΘΗΝΑ: WSET® ΕΠΙΠΕΔΑ 1 ΚΡΑΣΙ

ΑΘΗΝΑ: WSET® ΕΠΙΠΕΔΑ 1 ΚΡΑΣΙ

WSET® LEVEL 1 AWARD IN WINES 

  • ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Ημερομηνία Έναρξης: Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου 2017

Προθεσμία Εγγραφών: έως 15 Σεπτεμβρίου 2017

Ώρες Παρακολούθησης: 15:00 - 17:30 (μεσημεριανό τμήμα)

                                             19:00 - 21:30 (βραδινό τμήμα)

 

Δίδακτρα: €369,00

Πατήστε στο σύνδεσμο για περισσότερες πληροφορίες.

 

  • ΕΝΤΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΙΟΥΝΙΟΥ

Ημερομηνίες: 10 & 11 Ιουνίου 2017

Προθεσμία Εγγραφών: έως 02 Ιουνίου 2017

Ώρες Παρακολούθησης: 12:00 - 17:00 + εξετάσεις (Τρίτη 27/06/2017)

Δίδακτρα: €369,00

Πατήστε στο σύνδεσμο για περισσότερες πληροφορίες.