ΑΘΗΝΑ: WSET® ΕΠΙΠΕΔΟ 2 ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΑ

ΑΘΗΝΑ: WSET® ΕΠΙΠΕΔΟ 2 ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΑ

WSET® LEVEl 2 AWARD IN SPIRITS

ΕΝΤΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Έναρξη μαθημάτων: Δευτέρα 23 Οκτωβρίου 2017
Προθεσμία Εγγραφών: έως 16 Οκτωβρίου 2017
Διεξαγωγή  Μαθημάτων: Δευτέρα 23 Οκτωβρίου 2017.
                                            Τρίτη 24 Οκτωβρίου 2017.
                                            Τετάρτη 25 Οκτωβρίου 2017.
                                            Τρίτη 31 Οκτωβρίου 2017.
                                            Τετάρτη 01 Νοεμβρίου 2017.
Εξετάσεις: Δευτέρα 27 Νοεμβρίου 2017.
Ώρα έναρξης μαθημάτων: 17:30
Δίδακτρα: €705,00

Πατήστε στο σύνδεσμο για περισσότερες πληροφορίες.