ΑΘΗΝΑ: WSET® ΕΠΙΠΕΔΟ 2 ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΑ

ΑΘΗΝΑ: WSET® ΕΠΙΠΕΔΟ 2 ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΑ

WSET® LEVEl 2 AWARD IN SPIRITS

ΕΝΤΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Έναρξη μαθημάτων: Τρίτη 20 Φεβρουαρίου 2018
Προθεσμία Εγγραφών: έως 12 Φεβρουαρίου 2018
Διεξαγωγή  Μαθημάτων: Τρίτη 20 Φεβρουαρίου 2018
                                            Τετάρτη 21
Φεβρουαρίου 2018
                                            Πέμπτη 22
Φεβρουαρίου 2018
                                            Παρασκευή 23
Φεβρουαρίου 2018
                                            Σάββατο 24
Φεβρουαρίου 2018.
Εξετάσεις: Παρασκευή 16 Μαρτίου 2018.
Ώρα έναρξης μαθημάτων: Τρίτη έως Παρασκευή στις 17:30
                                                 Σάββατο στις 12:00

                                           
Δίδακτρα: €705,00

Πατήστε στο σύνδεσμο για περισσότερες πληροφορίες.