ΑΘΗΝΑ: WSET® ΕΠΙΠΕΔΟ 2 ΚΡΑΣΙ

ΑΘΗΝΑ: WSET® ΕΠΙΠΕΔΟ 2 ΚΡΑΣΙ

WSET® LEVEl 2 AWARD IN WINES & SPIRITS

  • ΕΝΤΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Ημερομηνίες: Δευτέρα 13 Νοεμβρίου 2017, 17:30 – 22:00
                          Τρίτη
14 Νοεμβρίου 2017, 17:30 – 22:00
                         
Τετάρτη 15 Νοεμβρίου 2017,17:30 – 22:00
                          Πέμπτη 16
Νοεμβρίου 2017,17:30 – 22:00
                          Παρασκευή 17
Νοεμβρίου 2017, 17:30 – 22:00

Εξετάσεις: Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου, 16:00 - 17:30

Προθεσμία Εγγραφών: έως 06 Νοεμβρίου 2017

Δίδακτρα: €745,00

Πατήστε στο σύνδεσμο για περισσότερες πληροφορίες.


  • ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Ημερομηνία Έναρξης: Πέμπτη 01 Φεβρουαρίου 2018 (διάρκεια 11 εβδομάδες)

Προθεσμία Εγγραφών: έως 26 Ιανουαρίου 2018

Ώρες Παρακολούθησης: 15:00 - 17:30 (μεσημεριανό τμήμα)

                                             19:00 - 21:30 (βραδινό τμήμα)

Δίδακτρα: €745,00

Πατήστε στο σύνδεσμο για περισσότερες πληροφορίες.