ΑΘΗΝΑ: WSET® ΕΠΙΠΕΔΟ 3 ΚΡΑΣΙ

ΑΘΗΝΑ: WSET® ΕΠΙΠΕΔΟ 3 ΚΡΑΣΙ

WSET® LEVEL 3 AWARD IN WINES

  • ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Ημερομηνία Έναρξης: Δευτέρα 12 Φεβρουαρίου 2018 (διάρκεια 16 εβδομάδες)

Προθεσμία Εγγραφών: έως 05 Φεβρουαρίου 2018

Ώρες Παρακολούθησης: 15:00 - 17:30 (μεσημεριανό τμήμα)

                                             19:00 - 21:30 (βραδινό τμήμα)

Δίδακτρα: €1.320,00

Πατήστε στο σύνδεσμο για περισσότερες πληροφορίες.

 

  • ΕΝΤΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Ημερομηνίες: Δευτέρα 15 Ιανουαρίου 2018, 17:30 – 22:00
                          Τρίτη
16 Ιανουαρίου 2018, 17:30 – 22:00
                         
Τετάρτη 17 Ιανουαρίου 2018, 17:30 – 22:00
                          Πέμπτη 18
Ιανουαρίου 2018, 17:30 – 22:00
                          Παρασκευή 19
Ιανουαρίου 2018, 17:30 – 22:00
                          Δευτέρα 22
Ιανουαρίου 2018, 17:30 – 22:00
                          Τρίτη 23
Ιανουαρίου 2018, 17:30 – 22:00

Εξετάσεις: Δευτέρα 05 Μαρτίου, 15:00 - 18:00

Προθεσμία Εγγραφών: έως 08 Ιανουαρίου 2018

Δίδακτρα: €1.320,00

Πατήστε στο σύνδεσμο για περισσότερες πληροφορίες.