ΑΘΗΝΑ: WSPC® HESTIA/ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ

ΑΘΗΝΑ: WSPC® HESTIA/ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ

WSPC® LEVEL 3 HESTIA ADVANCED CERTIFICATE/ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ

  • ΕΝΤΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Ημερομηνίες: Δευτέρα 29 Ιανουαρίου 2018, 16:00 – 21:00
                          Τρίτη
30 Ιανουαρίου 2018, 16:00 – 21:00
                         
Τετάρτη 31 Ιανουαρίου 2018, 15:00 – 20:00
                          Πέμπτη
01 Φεβρουαρίου 2018, 15:00 – 20:00
                          Παρασκευή
02 Φεβρουαρίου 2018, 15:00 – 20:00
                          Σάββατο
03 Φεβρουαρίου 2018, 12:00 – 17:00

Εξετάσεις: Τρίτη 13 Μαρτίου, 15:00 - 18:00

Προθεσμία Εγγραφών: έως 19 Ιανουαρίου 2018

Δίδακτρα: €875,00

Πατήστε στο σύνδεσμο για περισσότερες πληροφορίες.

 

  • ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Ημερομηνία Έναρξης: Τετάρτη 11 Οκτωβρίου 2017 (διάρκεια 13 εβδομάδες)

Προθεσμία Εγγραφών: έως 02 Οκτωβρίου 2017

Ώρες Παρακολούθησης: 17:00 - 19:30

Δίδακτρα: €875,00

Πατήστε στο σύνδεσμο για περισσότερες πληροφορίες.