ΑΘΗΝΑ: WSPC® HESTIA/ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ

ΑΘΗΝΑ: WSPC® HESTIA/ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ

WSPC® LEVEL 3 HESTIA ADVANCED CERTIFICATE/ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ

  • ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Ημερομηνία Έναρξης: Τετάρτη 11 Οκτωβρίου 2017 (διάρκεια 13 εβδομάδες)

Προθεσμία Εγγραφών: έως 02 Οκτωβρίου 2017

Ώρες Παρακολούθησης: 17:00 - 19:30

Δίδακτρα: €875,00

Πατήστε στο σύνδεσμο για περισσότερες πληροφορίες.