ΚΑΛΑΜΑΤΑ: WSET® ΕΠΙΠΕΔΟ 1 ΚΡΑΣΙ

ΚΑΛΑΜΑΤΑ: WSET® ΕΠΙΠΕΔΟ 1 ΚΡΑΣΙ

WSET® LEVEL 1 AWARD IN WINES

  • ΚΑΛΑΜΑΤΑ - ΕΝΤΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Ημερομηνίες: 26 & 27 Φεβρουαρίου 2018

Προθεσμία Εγγραφών: έως 19 Φεβρουαρίου 2018

Ώρες Παρακολούθησης: Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου 2018, 15:00 – 20:00
                                             Τρίτη 27
Φεβρουαρίου 2018, 13:00 – 18:00

Δίδακτρα: €419,00

Πατήστε στο σύνδεσμο για περισσότερες πληροφορίες.