ΚΑΛΑΜΑΤΑ: WSET® ΕΠΙΠΕΔΟ 1 ΚΡΑΣΙ

ΚΑΛΑΜΑΤΑ: WSET® ΕΠΙΠΕΔΟ 1 ΚΡΑΣΙ

WSET® LEVEL 1 AWARD IN WINES

  • ΚΑΛΑΜΑΤΑ - ΕΝΤΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Ημερομηνίες: 29 & 30 Νοεμβρίου 2017

Προθεσμία Εγγραφών: έως 20 Νοεμβρίου 2017

Ώρες Παρακολούθησης: Τετάρτη 29 Νοεμβρίου 2017, 15:00 – 20:00
                                             Πέμπτη 30
Νοεμβρίου 2017, 13:00 – 18:00

Δίδακτρα: €419,00

Πατήστε στο σύνδεσμο για περισσότερες πληροφορίες.