ΚΑΛΑΜΑΤΑ: WSET® ΕΠΙΠΕΔΟ 2 ΚΡΑΣΙ

ΚΑΛΑΜΑΤΑ: WSET® ΕΠΙΠΕΔΟ 2 ΚΡΑΣΙ

WSET® LEVEl 2 AWARD IN WINES

ΕΝΤΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΤΙΟΥ

Ημερομηνίες & Ώρες Διεξαγωγής: Τρίτη 13 Μαρτίου 2018, 15:00 – 20:00
                                                               Τετάρτη 14
Μαρτίου 2018, 13:00 – 18:00
                                                              
Τρίτη 20 Μαρτίου 2018, 15:00 – 20:00
                                                              
Τετάρτη 21 Μαρτίου 2018, 15:00 – 20:00
                                                               Πέμπτη 22
Μαρτίου 2018, 13:00 – 18:00

Εξετάσεις: Παρασκευή 20 Απριλίου, 13:00 - 14:30

Προθεσμία Εγγραφών: έως 5 Μαρτίου 2018

Δίδακτρα: €795,00

Πατήστε στο σύνδεσμο για περισσότερες πληροφορίες.