ΚΡΗΤΗ: ΟΙΝΟΧΟΪΑ Modern Sommelier

ΚΡΗΤΗ: ΟΙΝΟΧΟΪΑ Modern Sommelier

W.S.P.C. ΟΙΝΟΧΟΪΑ - Modern Sommelier Study Program

ΕΝΤΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Έναρξη μαθημάτων: Τετάρτη 31 Ιανουαρίου 2018

Προθεσμία Εγγραφών: έως 19 Ιανουαρίου 2018

Διεξαγωγή  Μαθημάτων: Τετάρτη 31 Οκτωβρίου 2017. Ωράριο 14:00 – 20:00
                                           
Πέμπτη 01 Φεβρουαρίου 2018. Ωράριο 12:00 – 17:00
                                            Τρίτη 20
Φεβρουαρίου 2018. Ωράριο 12:00 – 17:00
                                            
Τετάρτη 21 Φεβρουαρίου 2018. Ωράριο 15:00 – 20:00
                                            
Πέμπτη 22 Φεβρουαρίου 2018. Ωράριο 12:00 – 17:00
                                           
Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου 2018. Ωράριο 14:30 – 17:30

Εξετάσεις: Δευτέρα 19 Μαρτίου 2018, 13:30 - 17:30

Δίδακτρα: €995,00

Πατήστε στο σύνδεσμο για περισσότερες πληροφορίες.