ΚΡΗΤΗ: WSET® ΕΠΙΠΕΔΟ 2 ΚΡΑΣΙ

ΚΡΗΤΗ: WSET® ΕΠΙΠΕΔΟ 2 ΚΡΑΣΙ

WSET® LEVEl 2 AWARD IN WINES

ΕΝΤΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Ημερομηνίες & Ώρες Διεξαγωγής: Δευτέρα 30 Οκτωβρίου 2017, 15:30 – 20:30
                                                               Τρίτη
31 Οκτωβρίου 2017, 13:00 – 18:00
                                                              
Τετάρτη 01 Νοεμβρίου 2017,13:00 – 18:00
                                                               Δευτέρα 06
Νοεμβρίου 2017,15:30 – 20:30
                                                               Τρίτη 07
Νοεμβρίου 2017, 13:00 – 18:00

Εξετάσεις: Τετάρτη 29 Νοεμβρίου, 13:00 - 14:30

Προθεσμία Εγγραφών: έως 20 Οκτωβρίου 2017

Δίδακτρα: €795,00

Πατήστε στο σύνδεσμο για περισσότερες πληροφορίες.