ΚΡΗΤΗ: WSET® ΕΠΙΠΕΔΟ 2 ΚΡΑΣΙ

ΚΡΗΤΗ: WSET® ΕΠΙΠΕΔΟ 2 ΚΡΑΣΙ

WSET® LEVEl 2 AWARD IN WINES

ΕΝΤΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Ημερομηνίες & Ώρες Διεξαγωγής: Δευτέρα 05 Φεβρουαρίου 2018, 15:30 – 20:30
                                                               Τρίτη
06 Φεβρουαρίου 2018, 13:00 – 18:00
                                                              
Τετάρτη 07 Φεβρουαρίου 2018,13:00 – 18:00
                                                               Δευτέρα 12
Φεβρουαρίου 2018,15:30 – 20:30
                                                               Τρίτη 13
Φεβρουαρίου 2018, 13:00 – 18:00

Εξετάσεις: Δευτέρα 19 Μαρτίου, 11:00 - 12:30

Προθεσμία Εγγραφών: έως 26 Ιανουαρίου 2018

Δίδακτρα: €795,00

Πατήστε στο σύνδεσμο για περισσότερες πληροφορίες.