ΚΡΗΤΗ: WSET® ΕΠΙΠΕΔΟ 3 ΚΡΑΣΙ

ΚΡΗΤΗ: WSET® ΕΠΙΠΕΔΟ 3 ΚΡΑΣΙ

WSET® LEVEL 3 AWARD IN WINES

ΕΝΤΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Ημερομηνίες & Ώρες Διεξαγωγής: Δευτέρα 13 Νοεμβρίου 2017, 15:30 – 20:30
                                                               Τρίτη 14
Νοεμβρίου 2017, 15:30 – 20:30
                                                              
Τετάρτη 15Νοεμβρίου 2017, 13:00 – 18:00
                                                              
Δευτέρα 27
Νοεμβρίου 2017, 15:30 – 20:30
                                                               Τρίτη 28
Νοεμβρίου 2017, 13:30 – 18:00
                                                               Τετάρτη 29
Νοεμβρίου 2017, 15:30 – 20:30

                                                               Πέμπτη 30 Νοεμβρίου 2017, 13:00 – 18:00

Εξετάσεις: Τετάρτη 10 Ιανουαρίου, 15:00 - 18:00

Προθεσμία Εγγραφών: έως 03 Νοεμβρίου 2017

Δίδακτρα: €1.390,00

Πατήστε στο σύνδεσμο για περισσότερες πληροφορίες.