ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΟΙΝΟΧΟΪΑ Modern Sommelier

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΟΙΝΟΧΟΪΑ Modern Sommelier

W.S.P.C. ΟΙΝΟΧΟΪΑ - Modern Sommelier Study Program

ΕΝΤΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Έναρξη μαθημάτων: Δευτέρα 30 Οκτωβρίου 2017

Προθεσμία Εγγραφών: έως 20 Οκτωβρίου 2017

Διεξαγωγή  Μαθημάτων: Δευτέρα 30 Οκτωβρίου 2017. Ωράριο 14:00 – 20:00
                                            Τρίτη 31
Οκτωβρίου 2017. Ωράριο 15:30 – 18:30
                                            Τετάρτη 22 Νοεμβρίου
2017. Ωράριο 12:00 – 17:00
                                           
Πέμπτη 23 Νοεμβρίου 2017. Ωράριο 12:00 – 17:00
                                           
Δευτέρα 27 Νοεμβρίου 2017. Ωράριο 12:00 – 17:00
                                           
Τρίτη 28 Νοεμβρίου 2017. Ωράριο 12:00 – 17:00
Εξετάσεις: Τρίτη 09 Ιαουαρίου 2018, 12:00 - 15:00

Δίδακτρα: €995,00

Πατήστε στο σύνδεσμο για περισσότερες πληροφορίες.