ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: WSET® ΕΠΙΠΕΔΟ 1 ΚΡΑΣΙ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: WSET® ΕΠΙΠΕΔΟ 1 ΚΡΑΣΙ

WSET® LEVEL 1 AWARD IN WINES

ΕΝΤΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Ημερομηνίες: 05 & 06 Φεβρουαρίου 2018

Προθεσμία Εγγραφών: έως 26 Ιανουαρίου 2018

Ώρες Παρακολούθησης: Δευτέρα 05 Φεβρουαρίου 2018, 15:30 – 20:30
                                             Τρίτη
06 Φεβρουαρίου 2018, 13:30 – 18:30

Δίδακτρα: €419,00

Πατήστε στο σύνδεσμο για περισσότερες πληροφορίες.