ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: WSET® ΕΠΙΠΕΔΟ 1 ΚΡΑΣΙ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: WSET® ΕΠΙΠΕΔΟ 1 ΚΡΑΣΙ

WSET® LEVEL 1 AWARD IN WINES

ΕΝΤΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Ημερομηνίες: 23 & 24 Οκτωβρίου 2017

Προθεσμία Εγγραφών: έως 13 Οκτωβρίου 2017

Ώρες Παρακολούθησης: Δευτέρα 23 Οκτωβρίου 2017, 15:30 – 20:30
                                                               Τρίτη
24 Οκτωβρίου 2017, 13:30 – 18:30

Δίδακτρα: €419,00

Πατήστε στο σύνδεσμο για περισσότερες πληροφορίες.