ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: WSET® ΕΠΙΠΕΔΟ 1 ΚΡΑΣΙ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: WSET® ΕΠΙΠΕΔΟ 1 ΚΡΑΣΙ

WSET® LEVEL 1 AWARD IN WINES

ΕΝΤΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΪΟΥ

Ημερομηνίες: 07 & 08 Μαΐου 2018

Προθεσμία Εγγραφών: έως 27 Απριλίου 2018

Ώρες Παρακολούθησης: Δευτέρα 07 Μαΐου 2018, 15:30 – 20:30
                                             Τρίτη
08 Μαΐου 2018, 13:30 – 18:30

Εξετάσεις: Τετάρτη 23 Μαΐου, 11:30 - 14:30

Δίδακτρα: €419,00

Πατήστε στο σύνδεσμο για περισσότερες πληροφορίες.