ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: WSET® ΕΠΙΠΕΔΟ 2 ΚΡΑΣΙ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: WSET® ΕΠΙΠΕΔΟ 2 ΚΡΑΣΙ

WSET® LEVEl 2 AWARD IN WINES

ΕΝΤΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Ημερομηνίες & Ώρες Διεξαγωγής: Δευτέρα 06 Νοεμβρίου 2017, 15:30 – 20:30
                                                               Τρίτη
07 Νοεμβρίου 2017, 15:30 – 20:30
                                                              
Τετάρτη 08 Νοεμβρίου 2017,13:30 – 18:30
                                                               Δευτέρα 13
Νοεμβρίου 2017,15:30 – 20:30
                                                               Τρίτη 14
Νοεμβρίου 2017, 13:30 – 18:30

Εξετάσεις: Τρίτη 05 Δεκεμβρίου, 13:30 - 15:00

Προθεσμία Εγγραφών: έως 27 Οκτωβρίου 2017

Δίδακτρα: €795,00

Πατήστε στο σύνδεσμο για περισσότερες πληροφορίες.