ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: WSET® ΕΠΙΠΕΔΟ 2 ΚΡΑΣΙ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: WSET® ΕΠΙΠΕΔΟ 2 ΚΡΑΣΙ

WSET® LEVEl 2 AWARD IN WINES

ΕΝΤΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΪΟΥ

Ημερομηνίες & Ώρες Διεξαγωγής: Δευτέρα 14 Μαΐου 2018, 15:30 – 20:30
                                                               Τρίτη 15 Μαΐου
2018, 13:30 – 18:30
                                                              
Τρίτη 22 Μαΐου 2018, 15:30 – 20:30
                                                               Τετάρτη 23 Μαΐου
2018,15:30 – 20:30
                                                               Πέμπτη 24 Μαΐου
2018, 13:30 – 18:30

Εξετάσεις: Τρίτη 19 Ιουνίου, 12:00 - 13:30

Προθεσμία Εγγραφών: έως 04 Μαΐου 2018

Δίδακτρα: €795,00

Πατήστε στο σύνδεσμο για περισσότερες πληροφορίες.