ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: WSET® ΕΠΙΠΕΔΟ 3 ΚΡΑΣΙ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: WSET® ΕΠΙΠΕΔΟ 3 ΚΡΑΣΙ

WSET® LEVEL 3 AWARD IN WINES

ΕΝΤΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Ημερομηνίες & Ώρες Διεξαγωγής: Δευτέρα 20 Νοεμβρίου 2017, 15:30 – 20:30
                                                               Τρίτη 21
Νοεμβρίου 2017, 13:30 – 18:30
                                                              
Τετάρτη 22 Νοεμβρίου 2017,13:30 – 18:30

                                                               Πέμπτη 23Νοεμβρίου 2017, 13:30 – 18:30
                                                              
Δευτέρα 04 Δεκεμβρίου 2017,15:30 – 20:30
                                                               Τρίτη 05
Δεκεμβρίου 2017,15:30 – 20:30
                                                               Τετάρτη 06
Δεκεμβρίου 2017, 13:30 – 18:30

Εξετάσεις: Τρίτη 09 Ιανουαρίου, 15:30 - 18:30

Προθεσμία Εγγραφών: έως 10 Νοεμβρίου 2017

Δίδακτρα: €1.390,00

Πατήστε στο σύνδεσμο για περισσότερες πληροφορίες.