ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: WSPC® HESTIA/ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: WSPC® HESTIA/ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ

WSPC® LEVEL 3 HESTIA ADVANCED CERTIFICATE/ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ

ΕΝΤΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Ημερομηνίες & Ώρες Διεξαγωγής: Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου 2018, 15:30 – 20:30
                                                               Τρίτη 27
Φεβρουαρίου 2018, 13:30 – 18:30
                                                              
Τρίτη 13 Μαρτίου 2018, 15:30 – 20:30

                                                               Τετάρτη 14 Μαρτίου 2018, 15:30 – 20:30
                                                              
Δευτέρα 19 Μαρτίου 2018, 15:30 – 20:30
                                                              
Τρίτη 20 Μαρτίου 2018, 15:30 – 20:30

Εξετάσεις: Δευτέρα 16 Απριλίου, 15:00 - 18:00

Προθεσμία Εγγραφών: έως 16 Φεβρουαρίου 2018

Δίδακτρα: €985,00

Πατήστε στο σύνδεσμο για περισσότερες πληροφορίες.