Επικοινωνία

Επικοινωνία

 

Υπεύθυνος Επικοινωνίας/ Πληροφορίες: Κα. Σιδέρη

e-mail: education@wspc.gr

Τηλέφωνα Επικοινωνίας:  +30 210 98 82 540   &   +30 210 98 82 544

Fax: +30 210 9882482

Νέα Διεύθυνση Έδρας: Γλαύκου 11, 175 64 Π. Φάληρο, Ελλάδα

Ωράριο Επικοινωνίας: 10:00 – 18:00 καθημερινά εκτός Σαββάτου και Κυριακής