ΑΘΗΝΑ: COMBO WSET® Επίπεδο 1 στα Αποστάγματα & Modern Sommelier Study Program

ΑΘΗΝΑ: COMBO WSET® Επίπεδο 1 στα Αποστάγματα & Modern Sommelier Study Program

 Το τμήμα του Ιανουαρίου έχει συμπληρωθεί. Θα ανακοινωθούν νέα τμήματα μέσα στο 2020.