ΑΘΗΝΑ: HESTIA Επίπεδο 3 Ελληνικός Αμπελώνας

ΑΘΗΝΑ: HESTIA Επίπεδο 3 Ελληνικός Αμπελώνας

 

Το HESTIA ADVANCED CERTIFICATE ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΜΠΕΛΩΝΑ ΣΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΑΓΟΡΑ.

 

Τα επόμενα τμήματα θα ανακοινωθούν σύντομα.

 

Ευχαριστούμε.

 

Μάθετε περισσότερα για:

- Τις Πολιτικές & Αρχές μας

Τον χρόνο ανακοίνωσης αποτελεσμάτων & εξετάσεων, καθώς και το δικαίωμα επανεξέτασης