ΑΘΗΝΑ: WSET L1 ΚΡΑΣΙ

ΑΘΗΝΑ: WSET L1 ΚΡΑΣΙ

WSET® LEVEL 1 AWARD IN WINES

  • ΕΝΤΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Διεξαγωγή μαθημάτων: Σάββατο 10 & Κυριακή 11 Νοεμβρίου 2018
Εξετάσεις: Τρίτη 04 Δεκεμβρίου 2018

Προθεσμία Εγγραφών: έως 01 Νοεμβρίου 2018
Ώρες Παρακολούθησης μαθημάτων: 12:00 - 17:00
Δίδακτρα: €374,00
Πληροφορίες για την εγγραφή σας, πατήστε στο σύνδεσμο.

Πληροφορίες/ Προδιαγραφές Επιπέδου 1, πατήστε εδώ.

 

  • ΕΝΤΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Διεξαγωγή μαθημάτων: Σάββατο 13 & Κυριακή 14 Οκτωβρίου 2018
Εξετάσεις: Τετάρτη 31 Οκτωβρίου 2018

Προθεσμία Εγγραφών: έως 05 Οκτωβρίου 2018
Ώρες Παρακολούθησης μαθημάτων: 12:00 - 17:00
Δίδακτρα: €374,00
Πληροφορίες για την εγγραφή σας, πατήστε στο σύνδεσμο.

Πληροφορίες/ Προδιαγραφές Επιπέδου 1, πατήστε εδώ.

 

  • ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Η Ημερομηνία Έναρξης του τμήματος αναμένεται να ανακοινωθεί αρχές Ιανουαρίου 2019.