ΑΘΗΝΑ: WSET® COMBO Επίπεδα 1, 2 & 3 στο Κρασί

ΑΘΗΝΑ: WSET® COMBO Επίπεδα 1, 2 & 3 στο Κρασί

COMBO L1+L2+L3 Σεπτέμβριος - Δεκέμβριος 2020

  • Μειωμένα δίδακτρα: €2.098 (αντί €2.443)
  • Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα μαθημάτων εδώ και φτιάξτε τον συνδυασμό τμημάτων που σας ταιριάζει!
  • Προδιαγραφές Επιπέδου 1 / Επιπέδου 2 / Επιπέδου 3
Στο συγκεκριμένο Combo:
  • Παρακολουθείτε σε συνακόλουθη βάση (back to back) και τα ΤΡΙΑ Επίπεδα Σπουδών στο Κρασί (WSET 1, 2 & 3)
  • Ολοκληρώνετε τα μαθήματα και των ΤΡΙΩΝ Επιπέδων σε σύντομο χρονικό διάστημα
  • Δίνετε εξετάσεις απευθείας για την υψηλότερη πιστοποίηση

 

Μάθετε περισσότερα για:

- Τις Πολιτικές & Αρχές μας

Τον χρόνο ανακοίνωσης αποτελεσμάτων & εξετάσεων, καθώς και το δικαίωμα επανεξέτασης 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

To W.S.P.C. είναι Εγκεκριμένος Πάροχος (Approved Programme Provider) των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του WSET.

------------------------------------------------------------------------------------------------------