ΑΘΗΝΑ: WSET® COMBO Επίπεδα 1 & 2 στα Αποστάγματα

ΑΘΗΝΑ: WSET® COMBO Επίπεδα 1 & 2 στα Αποστάγματα

Το τμήμα του Ιανουαρίου έχει συμπληρωθεί. Θα ανακοινωθούν νέα τμήματα μέσα στο 2020.