ΑΘΗΝΑ: WSPC HESTIA Ελληνικού Αμπελώνα

ΑΘΗΝΑ: WSPC HESTIA Ελληνικού Αμπελώνα

WSPC® LEVEL 3 HESTIA ADVANCED CERTIFICATE/ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ

  • ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Ημερομηνία Έναρξης: Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου 2019 (διάρκεια 13 εβδομάδες)

Προθεσμία Εγγραφών: έως 11 Φεβρουαρίου 2019

Ώρες Παρακολούθησης: 17:00 - 19:30

Δίδακτρα: €875,00

Πατήστε στο σύνδεσμο για περισσότερες πληροφορίες.
Πληροφορίες/ Προδιαγραφές Επιπέδου 3 HESTIA, πατήστε εδώ.

  • ΕΝΤΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Διεξαγωγή Μαθημάτων: Δευτέρα 28 Ιανουαρίου 2019. Ωράριο 16:00 – 21:00
                                        Τρίτη 29 Ιανουαρίου 2019. Ωράριο 16:00 – 21:00
                                        Τετάρτη 30 Ιανουαρίου 2019. Ωράριο 15:00 – 20:00
                                        Πέμπτη 31 Ιανουαρίου 2019. Ωράριο 15:00 – 20:00
                                        Παρασκευή 01 Φεβρουαρίου 2019. Ωράριο 15:00 – 20:00

                                       Σάββατο 02 Φεβρουαρίου 2019. Ωράριο 12:00 – 17:00

Εξετάσεις: Τετάρτη 13 Μαρτίου 2019, 15:00-18:00

Προθεσμία Εγγραφών: έως 18 Ιανουαρίου 2019
Δίδακτρα: €875,00

Πατήστε στο σύνδεσμο για περισσότερες πληροφορίες.
Πληροφορίες/ Προδιαγραφές Επιπέδου 3 HESTIA, πατήστε εδώ.