ΑΘΗΝΑ: WSPC HESTIA Ελληνικού Αμπελώνα

ΑΘΗΝΑ: WSPC HESTIA Ελληνικού Αμπελώνα

WSPC® LEVEL 3 HESTIA ADVANCED CERTIFICATE/ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ

  • ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Ημερομηνία Έναρξης: Τετάρτη 10 Οκτωβρίου 2018 (διάρκεια 13 εβδομάδες)

Προθεσμία Εγγραφών: έως 03 Οκτωβρίου 2018

Ώρες Παρακολούθησης: 17:00 - 19:30

Δίδακτρα: €875,00

Πατήστε στο σύνδεσμο για περισσότερες πληροφορίες.
Πληροφορίες/ Προδιαγραφές Επιπέδου 3 HESTIA, πατήστε εδώ.

 

  • ΕΝΤΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Οι ημερομηνίες διεξαγωγής του τμήματος αναμένεται να ανακοινωθούν τον Νοέμβριο 2018.