ΑΘΗΝΑ: WSPC® ΟΙΝΟΧΟΪΑ / Modern Sommelier Study Program

ΑΘΗΝΑ: WSPC® ΟΙΝΟΧΟΪΑ / Modern Sommelier Study Program

ΤΜΗΜΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020

Ένα ειδικά σχεδιασμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για να ανταποκρίνεται στις υψηλές προδιαγραφές που απαιτούνται από τον επαγγελματία της Οινοχοϊας σε παγκόσμιο επίπεδο. Προσφέρει έναν συνδυασμό καλλιέργειας γνώσεων και πρακτικής εξάσκησης – μέσω της ανάπτυξης δεξιοτήτων προστιθέμενης αξίας (service, food & wine pairing, πώληση, κοστολόγηση, δημιουργία λίστας, διαχείριση κάβας και αποθέματος κλπ)- από έμπειρους και καταξιωμένους επαγγελματίες του χώρου. 

  • Μειωμένα Δίδακτρα: €630,00 (αντί €685)
  • Πληροφορίες για την εγγραφή σας, δείτε εδώ!
  • Προαπαιτούμενα προγράμματος: WSET Επίπεδα 1 & 2 στο Κρασί, και WSET Επίπεδο 1στα Αποστάγματα

Μάθετε περισσότερα για:

- Τις Πολιτικές & Αρχές μας

Τον χρόνο ανακοίνωσης αποτελεσμάτων & εξετάσεων, καθώς και το δικαίωμα επανεξέτασης 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

To W.S.P.C. είναι Εγκεκριμένος Πάροχος (Approved Programme Provider) των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του WSET.

------------------------------------------------------------------------------------------------------