ΑΘΗΝΑ: WSPC® ΟΙΝΟΧΟΪΑ / Modern Sommelier Study Program

ΑΘΗΝΑ: WSPC® ΟΙΝΟΧΟΪΑ / Modern Sommelier Study Program

ΤΜΗΜΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020

Ένα ειδικά σχεδιασμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για να ανταποκρίνεται στις υψηλές προδιαγραφές που απαιτούνται από τον επαγγελματία της Οινοχοϊας σε παγκόσμιο επίπεδο. Προσφέρει έναν συνδυασμό καλλιέργειας γνώσεων και πρακτικής εξάσκησης – μέσω της ανάπτυξης δεξιοτήτων προστιθέμενης αξίας (service, food & wine pairing, πώληση, κοστολόγηση, δημιουργία λίστας, διαχείριση κάβας και αποθέματος κλπ)- από έμπειρους και καταξιωμένους επαγγελματίες του χώρου. 

  • Δίδακτρα: €685,00

  • Προαπαιτούμενα προγράμματος: WSET Επιπεδα 1 & 2 στο Κρασί, και WSET Επίπεδο 1 στα Αποστάγματα 


  • Μαθήματα: 

Τρίτη 21 Ιανουαρίου 2020

Τετάρτη 22 Ιανουαρίου 2020

Πέμπτη 23 Ιανουαρίου 2020

Παρασκευή 24 Ιανουαρίου 2020

Σάββατο 25 Ιανουαρίου 2020

 

  • Ώρες μαθημάτων : 

Καθημερινές:11:00-16:00

Σάββατο 25 Ιανουρίου : 11:00-14:00 (Πρακτική Εξάσκηση)

 

  • Εξετάσεις: Πέμπτη 27 Φεβρουαρίου 2020

  • Προθεσμία Εγγραφών: έως 14 Ιανουαρίου 2020


Πληροφορίες για την εγγραφή σας στο συγκεκριμένο τμήμα, πατήστε στοv σύνδεσμο

 

Μάθετε περισσότερα για:

- Τις Πολιτικές & Αρχές μας

Τον χρόνο ανακοίνωσης αποτελεσμάτων & εξετάσεων, καθώς και το δικαίωμα επανεξέτασης