ΚΑΛΑΜΑΤΑ: WSET® ΕΠΙΠΕΔΟ 1 ΚΡΑΣΙ

ΚΑΛΑΜΑΤΑ: WSET® ΕΠΙΠΕΔΟ 1 ΚΡΑΣΙ

WSET® LEVEL 1 AWARD IN WINES

  • ΚΑΛΑΜΑΤΑ - ΕΝΤΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Διεξαγωγή μαθημάτων: Πέμπτη 22 Νοεμβρίου 2018, 13:00 - 18:00

                                       Παρασκευή 23 Νοεμβρίου 2018, 11:00 - 16:00

Προθεσμία Εγγραφών: έως 12 Νοεμβρίου 2018

Δίδακτρα: €424,00

Πληροφορίες για την εγγραφή σας, πατήστε στο σύνδεσμο.

Πληροφορίες/ Προδιαγραφές Επιπέδου 1, πατήστε εδώ.