ΚΡΗΤΗ: WSET® COMBO Επίπεδo 2 στο Κρασί & HESTIA Επίπεδο 3 Ελληνικός Αμπελώνας

ΚΡΗΤΗ: WSET® COMBO Επίπεδo 2 στο Κρασί & HESTIA Επίπεδο 3 Ελληνικός Αμπελώνας

ΤΜΗΜΑ COMBO WSET ΕΠΙΠΕΔΟ 2 ΣΤΟ ΚΡΑΣΙ & HESTIA ΕΠΙΠΕΔΟ 3 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ

Δεν υπάχει προγραμματισμός για διεξαγωγή του συγκεκριμένου Combo τμήματος στην Κρήτη για το επόμενο διάστημα.