ΚΡΗΤΗ: WSPC® ΟΙΝΟΧΟΪΑ / Modern Sommelier Study Program

ΚΡΗΤΗ: WSPC® ΟΙΝΟΧΟΪΑ / Modern Sommelier Study Program

ΤΜΗΜΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020

Ένα ειδικά σχεδιασμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για να ανταποκρίνεται στις υψηλές προδιαγραφές που απαιτούνται από τον επαγγελματία της Οινοχοϊας σε παγκόσμιο επίπεδο. Προσφέρει έναν συνδυασμό καλλιέργειας γνώσεων και πρακτικής εξάσκησης – μέσω της ανάπτυξης δεξιοτήτων προστιθέμενης αξίας (service, food & wine pairing, πώληση, κοστολόγηση, δημιουργία λίστας, διαχείριση κάβας και αποθέματος κλπ)- από έμπειρους και καταξιωμένους επαγγελματίες του χώρου. 

  • Δίδακτρα: €795,00

  • Προαπαιτούμενα προγράμματος: WSET Επιπεδα 1 & 2 στο Κρασί, και WSET Επίπεδο 1 στα Αποστάγματα 


  • Μαθήματα: 

Τρίτη 18 Φεβρουαρίου 2020/ Ώρες: 12:00-17:00

Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου 2020/ Ώρες: 12:00-17:00

Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου 2020/ Ώρες: 14:00-19:00

Τρίτη 25 Φεβρυαρίου 2020/ Ώρες: 14:00-19:00

Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου 2020/ Ώρες: 12:00-15:00 (πρακτική εξάσκηση)

 

  • Εξετάσεις: Παρασκευή 20 Μαρτίου 2020, 13:00-16:00

  • Προθεσμία Εγγραφών: έως 10 Φεβρουαρίου 2020


Πληροφορίες για την εγγραφή σας στο συγκεκριμένο τμήμα, πατήστε στοv σύνδεσμο

 

Μάθετε περισσότερα για:

- Τις Πολιτικές & Αρχές μας

Τον χρόνο ανακοίνωσης αποτελεσμάτων & εξετάσεων, καθώς και το δικαίωμα επανεξέτασης