ΠΑΤΡΑ: WSET® HYBRID COMBO Επίπεδα 1 Δια ζώσης & L2, L3 Online

ΠΑΤΡΑ: WSET® HYBRID COMBO Επίπεδα 1 Δια ζώσης & L2, L3 Online

HYBRID COMBO L1 Δια ζώσης + L2, L3 Online / Οκτώβριος - Νοέμβριος 2021

€2.108 από 2.338 (+ έξοδα αποστολής, εμφιάλωσης & τυποποίησης 132 δειγμάτων για το L2 & L3)

  • Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα μαθημάτων εδώ και φτιάξτε το συνδυασμό τμημάτων που σας ταιριάζει!
  • Εγγραφείτε εδώ!
  • Για μεμονωμένη εγγραφή στο Επίπεδο 3 online, πατήστε εδώ - απευθύνεται μόνο σε απόφοιτους Επ. 2.
  • Για μεμονωμένη εγγραφή στο Επίπεδο 2 online, πατήστε εδώ - απευθύνεται μόνο σε απόφοιτους Επ. 1.
  • Για μεμονωμένη εγγραφή στο Επίπεδο 1 δια ζώσης, πατήστε εδώ.

--------------------------------------
 Μάθετε περισσότερα για:
Τις Προδιαγραφές φοίτησης WSET Επιπέδου 1 στο Κρασί.
Τις Προδιαγραφές φοίτησης WSET Επιπέδου 2 στο Κρασί

- Τις Προδιαγραφές φοίτησης WSET Επιπέδου 3 στο Κρασί.

- Τα αποτελέσματα εξετάσεων & το δικαίωμα επανεξέτασης.
- Τις Πολιτικές & Αρχές μας.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

To WSPC είναι Εγκεκριμένος Πάροχος (Approved Programme Provider) των Wine & Spirits Education Trust (WSET), Court of Master Sommelier (CMS), BSA (Beverage Standards Association) και  Wine Scholar Guild (WSG).

---------------------------------------------------------------------------------------------------