ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ: WSET® COMBO Επίπεδα 1 & 2 στο Κρασί

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ: WSET® COMBO Επίπεδα 1 & 2 στο Κρασί

ΣΕ ΑΝΑΜΟΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ / ΠΑΤΡΑ

  • Δίδακτρα: €1.128,00

  • Προδιαγραφές WSET Επιπέδου 1 και Επιπέδου 2 στο Κρασί (κάντε κλικ στο αντίστοιχο link)

Στο συγκεκριμένο COMBO:

  • Παρακολουθείτε σε συνακόλουθη βάση (back to back) τα ΔΥΟ Επίπεδα Σπουδών στο Κρασί (WSET 1 & 2 / 35 ώρες μαθημάτων συνολικά)

  • Ολοκληρώνετε τα μαθήματα των ΔΥΟ Επιπέδων σε 7 ημέρες

  • Δίνετε εξετάσεις ΜΟΝΟ για το Επίπεδο 2 στο Κρασί (WSET Level 2 in Wines)

 

Μάθετε περισσότερα για:

- Τις Πολιτικές & Αρχές μας

Τον χρόνο ανακοίνωσης αποτελεσμάτων & εξετάσεων, καθώς και το δικαίωμα επανεξέτασης 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

To W.S.P.C. είναι Εγκεκριμένος Πάροχος (Approved Programme Provider) των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του WSET.

------------------------------------------------------------------------------------------------------