ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ: WSET® Eπίπεδο 2 στο Κρασί

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ: WSET® Eπίπεδο 2 στο Κρασί

Δεν υπάρχει προγραμματισμένο τμήμα αυτή τη στιγμή. Η διεξαγωγή του αναμένεται το χειμερινό εξάμηνο του 2020.