ΘΕΣ/ΚΗ: COMBO WSET Επίπεδα 1& 2 στο Κρασί και HESTIA Επίπεδο 3 Ελληνικός Αμπελώνας

ΘΕΣ/ΚΗ: COMBO WSET Επίπεδα 1& 2 στο Κρασί και HESTIA Επίπεδο 3 Ελληνικός Αμπελώνας

 

ΕΝΤΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΠΕΔΑ 1, 2 & HESTIA / ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΕΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ

 

  • Δίδακτρα: €2.034,00

Στο συγκεκριμένο COMBO:

  • Παρακολουθείτε σε συνακόλουθη βάση (back to back) τα ΔΥΟ WSET Επίπεδα Σπουδών στο Κρασί (WSET 1 & 2) και το HESTIA ADVANCED CERTIFICATE / Ελληνικός Αμπελώνας

  • Ολοκληρώνετε τα μαθήματα των ΤΡΙΩΝ προγραμμάτων σε 13 ημέρες

  • Δίνετε εξετάσεις ΜΟΝΟ για το WSET Επίπεδο 2 στο Κρασί και το HESTIA ADVANCED CERTIFICATE / Ελληνικός Αμπελώνας

 

*************************************      

 

Μάθετε περισσότερα για:

- Τις Πολιτικές & Αρχές μας

Τον χρόνο ανακοίνωσης αποτελεσμάτων & εξετάσεων, καθώς και το δικαίωμα επανεξέτασης 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

To W.S.P.C. είναι Εγκεκριμένος Πάροχος (Approved Programme Provider) των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του WSET.

------------------------------------------------------------------------------------------------------