ΘΕΣ/ΚΗ: COMBO WSET Επίπεδο 2 στο Κρασί και HESTIA Επίπεδο 3 Ελληνικός Αμπελώνας

ΘΕΣ/ΚΗ: COMBO WSET Επίπεδο 2 στο Κρασί και HESTIA Επίπεδο 3 Ελληνικός Αμπελώνας

ΕΝΤΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019


  • Δίδακτρα: €1.676,00

  • Εγγραφές: Έως 4 Οκτωβρίου 2019

Στο συγκεκριμένο COMBO:

  • Παρακολουθείτε σε συνακόλουθη βάση (back to back) το WSET Επίπεδο 2 στο Κρασί και το HESTIA ADVANCED CERTIFICATE / Ελληνικός Αμπελώνας

  • Ολοκληρώνετε τα μαθήματα των ΔΥΟ προγραμμάτων σε 11 ημέρες

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

WSET ΕΠΙΠΕΔΟ 2 ΣΤΟ ΚΡΑΣΙ

  • Μαθηματα (ωράριο 12:00 - 17:00): 

- Δευτέρα 21 Οκτωβρίου 2019
- Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2019
- Τετάρτη 23 Οκτωβρίου 2019
- Τρίτη 29 Οκτωβρίου 2019
- Τετάρτη 30 Οκτωβρίου 2019

  • Εξετάσεις: Δευτέρα 25 Νοεμβρίου 2019, 12:00 - 13:30

 *****

 HESTIA ADVANCED CERTIFICATE / ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ

  • Μαθηματα (ωράριο 15:00 - 20:00): 

- Δευτέρα 4 Νοεμβρίου 2019
- Τρίτη 5 Νοεμβρίου 2019
- Τετάρτη 6 Νοεμβρίου 2019
- Δευτέρα 18 Νοεμβρίου 2019
- Τρίτη 19 Νοεμβρίου 2019
- Τετάρτη 20 Νοεμβρίου 2019

  • Εξετάσεις: Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου 2019 (12:00 - 14:30)

 

 Πατήστε στο σύνδεσμο για να μάθετε όλα τα πλεονεκτήματα του COMBO και αναλυτικές πληροφορίες για το συγκεκριμένο COMBO τμήμα.            

 

Μάθετε περισσότερα για:

- Τις Πολιτικές & Αρχές μας

Τον χρόνο ανακοίνωσης αποτελεσμάτων & εξετάσεων, καθώς και το δικαίωμα επανεξέτασης 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

To W.S.P.C. είναι Εγκεκριμένος Πάροχος (Approved Programme Provider) των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του WSET.

------------------------------------------------------------------------------------------------------