ΘΕΣ/ΚΗ: COMBO WSET® Επίπεδο 1 στα Αποστάγματα & Modern Sommelier Study Program

ΘΕΣ/ΚΗ: COMBO WSET® Επίπεδο 1 στα Αποστάγματα & Modern Sommelier Study Program

 ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ COMBO ΣΧΗΜΑ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΝΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ ΕΝ ΕΥΘΕΤΩ ΧΡΟΝΩ

To συγκεκριμένο COMBO τμήμα απευθύνεται σε σπουδαστές που έχουν ολοκληρώσει τα δύο πρώτα Επίπεδα του WSET (1 & 2) στο Κρασί, δίνοντας τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν σε συνακόλουθη βάση (back to back) το προαπαιτούμενο WSET Level 1 Award in Spirits ΚΑΙ το MODERN SOMMELIER PROGRAM, με επιπλέον όφελος και στο ύψος των συνολικών διδάκτρων.

Το MODERN SOMMELIER είναι ένα ειδικά σχεδιασμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για να ανταποκρίνεται στις υψηλές προδιαγραφές που απαιτούνται από τον επαγγελματία της Οινοχοϊας σε παγκόσμιο επίπεδο. 

  • Δίδακτρα: €959,00

  • Παρακολούθηση δύο (2) εκπαιδευτικών προγραμμάτων ( WSET Level 1 in Spirits και W.S.P.C, Modern Sommelier Study Program) και απόκτηση με την επιτυχία σε εξετάσεις των αντίστοιχων Τίτλων 

  • Προαπαιτούμενα συγκεκριμένου τμήματος COMBO: WSET Επιπεδα 1 & 2 στο Κρασί

  • Τα μαθήματα του Επιπέδου 1 Αποσταγμάτων γίνονται στα Ελληνικά. Βιβλία και εξετάσεις στα Αγγλικά.
  • Τα μαθήματα του Modern Sommelier Study Program γίνονται στα Ελληνικά. Βιβλία και εξετάσεις επίσης στα Ελληνικά.

 

Μάθετε περισσότερα για:

- Τις Πολιτικές & Αρχές μας

Τον χρόνο ανακοίνωσης αποτελεσμάτων & εξετάσεων, καθώς και το δικαίωμα επανεξέτασης 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

To W.S.P.C. είναι Εγκεκριμένος Πάροχος (Approved Programme Provider) των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του WSET.

------------------------------------------------------------------------------------------------------