ΘΕΣ/ΚΗ: HESTIA Επίπεδο 3 Ελληνικός Αμπελώνας

ΘΕΣ/ΚΗ: HESTIA Επίπεδο 3 Ελληνικός Αμπελώνας

ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΝΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ ΤΟΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ 2021

  • Δίδακτρα: €985,00

  • Προδιαγραφές / πληροφορίες WSPC HESTIA Advanced Certificate, πατήστε εδώ.

 

Μάθετε περισσότερα για:

- Τις Πολιτικές & Αρχές μας

Τον χρόνο ανακοίνωσης αποτελεσμάτων & εξετάσεων, καθώς και το δικαίωμα επανεξέτασης 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

To W.S.P.C. είναι πιστοποιημένος Εκπαιδευτικός Οργανισμός από το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων.

------------------------------------------------------------------------------------------------------