ΘΕΣ/ΚΗ: WSET® COMBO Επίπεδα 1, 2 & 3 ή 2 & 3στο Κρασί

ΘΕΣ/ΚΗ: WSET® COMBO Επίπεδα 1, 2 & 3 ή 2 & 3στο Κρασί

 ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ COMBO ΣΧΗΜΑ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΝΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ ΤΟΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ 2021

Στο συγκεκριμένο COMBO:

  • Παρακολουθείτε σε συνακόλουθη βάση (back to back) τα ΤΡΙΑ Επίπεδα Σπουδών στο Κρασί (WSET 1, 2 & 3)

  • Ολοκληρώνετε τα μαθήματα των ΤΡΙΩΝ Επιπέδων σε συνολικά 15 ημέρες

  • Δίνετε εξετάσεις ΜΟΝΟ για το Επίπεδο 3 στο Κρασί 

 

Μάθετε περισσότερα για:

- Τις Πολιτικές & Αρχές μας

Τον χρόνο ανακοίνωσης αποτελεσμάτων & εξετάσεων, καθώς και το δικαίωμα επανεξέτασης 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

To W.S.P.C. είναι Εγκεκριμένος Πάροχος (Approved Programme Provider) των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του WSET.

------------------------------------------------------------------------------------------------------