ΘΕΣ/ΚΗ: WSET® COMBO Επίπεδα 1 & 2 στα Αποστάγματα

ΘΕΣ/ΚΗ: WSET® COMBO Επίπεδα 1 & 2 στα Αποστάγματα

 

Δεν υπάρχουν προγραμματισμένα τμήματα Combo Αποσταγμάτων στη Θεσσαλονίκη.