ΘΕΣ/ΚΗ: WSET® COMBO Επίπεδα 1 & 2 στο Κρασί

ΘΕΣ/ΚΗ: WSET® COMBO Επίπεδα 1 & 2 στο Κρασί

 COMBO L1+L2 in Wines, Σεπτέμβριος - Δεκέμβριος 2020

Στο συγκεκριμένο Combo:
  • Παρακολουθείτε σε συνακόλουθη βάση (back to back) και τα ΔΥΟ Επίπεδα Σπουδών (WSET L1 & L2 in Wines)
  • Ολοκληρώνετε τα μαθήματα και των ΔΥΟ Επιπέδων σε 7 ημέρες
  • Δίνετε εξετάσεις απευθείας για την υψηλότερη πιστοποίηση, του Επιπέδου 2.

 

Μάθετε περισσότερα για:

- Τις Πολιτικές & Αρχές μας

Τον χρόνο ανακοίνωσης αποτελεσμάτων & εξετάσεων, καθώς και το δικαίωμα επανεξέτασης 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

To W.S.P.C. είναι Εγκεκριμένος Πάροχος (Approved Programme Provider) των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του WSET.

------------------------------------------------------------------------------------------------------