ΘΕΣ/ΚΗ: WSET® COMBO Επίπεδα 1, 2 στο Κρασί & 1 στα Αποστάγματα

ΘΕΣ/ΚΗ: WSET® COMBO Επίπεδα 1, 2 στο Κρασί & 1 στα Αποστάγματα

COMBO L1+L2 in Wines & L1 in Spirits, Σεπτέμβριος - Δεκέμβριος 2020

Στο συγκεκριμένο Combo:
  • Παρακολουθείτε σε συνακόλουθη βάση (back to back) και τα ΤΡΙΑ Επίπεδα Σπουδών (WSET L1, L2 in Wines & L1 in Spirits)
  • Ολοκληρώνετε τα μαθήματα και των ΤΡΙΩΝ Επιπέδων σε σύντομο χρονικό διάστημα
  • Δίνετε εξετάσεις απευθείας για τις υψηλότερες πιστοποιήσεις

 

Μάθετε περισσότερα για:

- Τις Πολιτικές & Αρχές μας

Τον χρόνο ανακοίνωσης αποτελεσμάτων & εξετάσεων, καθώς και το δικαίωμα επανεξέτασης 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

To W.S.P.C. είναι Εγκεκριμένος Πάροχος (Approved Programme Provider) των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του WSET.

------------------------------------------------------------------------------------------------------