ΘΕΣ/ΚΗ: WSET® Επίπεδο 2 στα Αποστάγματα

ΘΕΣ/ΚΗ: WSET® Επίπεδο 2 στα Αποστάγματα

Δεν υπάρχουν προγραμματισμένα τμήματα Επιπέδου 2 Αποσταγμάτων στη Θεσσαλονίκη έως το τέλος του 2020.