ΘΕΣ/ΚΗ: WSET® Επίπεδο 3 στο Κρασί

ΘΕΣ/ΚΗ: WSET® Επίπεδο 3 στο Κρασί

ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΝΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ ΤΟΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ 2021

  • Δίδακτρα: €1.390,00

  • Προδιαγραφές / πληροφορίες WSET Επιπέδου 3 στο Κρασί, πατήστε εδώ.

 

Μάθετε περισσότερα για:

- Τις Πολιτικές & Αρχές μας

Τον χρόνο ανακοίνωσης αποτελεσμάτων & εξετάσεων, καθώς και το δικαίωμα επανεξέτασης 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

To W.S.P.C. είναι Εγκεκριμένος Πάροχος (Approved Programme Provider) των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του WSET.

------------------------------------------------------------------------------------------------------