ΘΕΣ/ΚΗ: WSET® Επίπεδο 3 στο Κρασί

ΘΕΣ/ΚΗ: WSET® Επίπεδο 3 στο Κρασί

ΕΠΙΠΕΔΑ 3 / Σεπτέμβριος - Δεκέμβριος 2020

  • Μειωμένα δίδακτρα: €1.320 (αντί €1.390)

  • Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα όλων των τμημάτων εδώ και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει!

--------------------------------------

Εντατικά τμήματα

  • 8 πεντάωρα μαθήματα για 8 ημέρες

  • Ωράριο μαθημάτων: 13:00-18:00


Μάθετε περισσότερα για:

- Τις Πολιτικές & Αρχές μας

Τον χρόνο ανακοίνωσης αποτελεσμάτων & εξετάσεων, καθώς και το δικαίωμα επανεξέτασης 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

To W.S.P.C. είναι Εγκεκριμένος Πάροχος (Approved Programme Provider) των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του WSET.

------------------------------------------------------------------------------------------------------