ΘΕΣ/ΚΗ: WSPC® ΟΙΝΟΧΟΪΑ / Modern Sommelier Study Program

ΘΕΣ/ΚΗ: WSPC® ΟΙΝΟΧΟΪΑ / Modern Sommelier Study Program

ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΝΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ ΤΟΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ 2021

Ένα ειδικά σχεδιασμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για να ανταποκρίνεται στις υψηλές προδιαγραφές που απαιτούνται από τον επαγγελματία της Οινοχοϊας σε παγκόσμιο επίπεδο. Προσφέρει έναν συνδυασμό καλλιέργειας γνώσεων και πρακτικής εξάσκησης – μέσω της ανάπτυξης δεξιοτήτων προστιθέμενης αξίας (service, food & wine pairing, πώληση, κοστολόγηση, δημιουργία λίστας, διαχείριση κάβας και αποθέματος κλπ)- από έμπειρους και καταξιωμένους επαγγελματίες του χώρου. 

  • Δίδακτρα: €795,00

  • Προαπαιτούμενα προγράμματος: WSET Επιπεδα 1 & 2 στο Κρασί, και WSET Επίπεδο 1 στα Αποστάγματα

 

Μάθετε περισσότερα για:

- Τις Πολιτικές & Αρχές μας

- Τον χρόνο ανακοίνωσης αποτελεσμάτων & εξετάσεων, καθώς και το δικαίωμα επανεξέτασης 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

To W.S.P.C. είναι πιστοποιημένος Εκπαιδευτικός Οργανισμός από το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων.

------------------------------------------------------------------------------------------------------