ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: WSET® ΕΠΙΠΕΔΟ 1 ΚΡΑΣΙ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: WSET® ΕΠΙΠΕΔΟ 1 ΚΡΑΣΙ

WSET® LEVEL 1 AWARD IN WINES

  • ΕΝΤΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Διεξαγωγή μαθημάτων: Κυριακή 18 & Δευτέρα 19 Νοεμβρίου 2018
Ωράριο: 12:00 - 17:00

Προθεσμία Εγγραφών: έως 07 Νοεμβρίου 2018
Δίδακτρα: €424,00
Πληροφορίες για την εγγραφή σας, πατήστε στο σύνδεσμο.

Πληροφορίες/ Προδιαγραφές Επιπέδου 1, πατήστε εδώ.

 

 

  • ΕΝΤΑΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

 Α' Επιλογή τμήματος: Σάββατο 13 & Κυριακή 14 Οκτωβρίου 2018.

Πατήστε στο σύνδεσμο για περισσότερες πληροφορίες Α' τμήματος.

Ή

Β' Επιλογή τμήματος: Δευτέρα 15 & Τρίτη 16 Οκτωβρίου 2018.

Πατήστε στο σύνδεσμο για περισσότερες πληροφορίες Β' τμήματος.

 

Προθεσμία Εγγραφών: έως 1η Οκτωβρίου 2018.

Δίδακτρα: €424,00

Πληροφορίες/ Προδιαγραφές Επιπέδου 1, πατήστε εδώ.