Ηγετικοί Τίτλοι Εργασίας & Εκπαίδευσης

Ηγετικοί Τίτλοι Εργασίας & Εκπαίδευσης

Ηγετικοί Τίτλοι Εργασίας & Εκπαίδευσης

Στο WSPC® παρέχεται στους σπουδαστές η δυνατότητα να διεκδικήσουν έγκυρα και πιστοποιημένα έναν από τους κορυφαίους επαγγελματικούς τίτλους της παγκόσμιας αγοράς, φοιτώντας στην Ελλάδα και στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα. Με αποτελέσματα εξετάσεων και Διπλώματα Σπουδών που απονέμονται απευθείας από το WSET® της Μεγάλης Βρετανίας, εξασφαλίζουν εύκολα, απρόσκοπτα και κυρίως πιστοποιημένα, παγκοσμίου κύρους εκπαίδευση χωρίς την επιπλέον επιβάρυνση χρόνου και χρήματος που θα ήταν αναγκαία εάν σπούδαζαν στην Αγγλία.

Τα Προγράμματα Σπουδών του WSET® εξασφαλίζουν άριστη διεπαγγελματική κατάρτιση σε όλους τους τομείς του εμπορίου. Η δομή και η διδακτέα ύλη όλων των επιπέδων σπουδών καθώς και, ο γνωστικός πυρήνας που παρέχουν, καθιστούν τα προγράμματα απόκτησης τίτλου σπουδών του WSET® ως ηγετικούς τίτλους εργασίας και εκπαίδευσης. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι το Ινστιτούτο των Masters of Wine αναγνωρίζει το WSET® DIPLOMA/ 4ο Επίπεδο Σπουδών ως προαπαιτούμενο πτυχίο για τη διεκδίκηση του κορυφαίου διεπαγγελματικού τίτλου σπουδών του κόσμου στους τομείς των κρασιών και των αποσταγμάτων, του Master of Wine «με τα περίφημα και σπάνια αρχικά» MW.

Το πρόγραμμα σπουδών του WSPC® – πλήρως εναρμονισμένο με το πρόγραμμα σπουδών του Wine & Spirit Education Trust Αγγλίας - χωρίζεται σε 3 διακριτούς άξονες: ΚΡΑΣΙ - ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΑ - ΣΑΚΕ. Κάθε άξονας περιλαμβάνει τα εξής εκπαιδευτικά προγράμματα:

ΚΡΑΣΙ

WSET Επίπεδο 1 στο Κρασί (WSET Level 1 in Wines) 

WSET Επίπεδο 2 στο Κρασί (WSET Level 2 in Wines)

WSET Επίπεδο 3 στο Κρασί (WSET Level 3 in Wines)

WSET Level 4 Diploma in Wines (στα αγγλικά)

ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΑ

WSET Επίπεδο 1 στα Αποστάγματα (WSET Level 1 in Spirits)

WSET Επίπεδο 2 στα Αποστάγματα (WSET Level 2 in Spirits)

 

Στο WSPC® όσον αφορά τη διδακτέα ύλη όλων των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, επικρατεί η φιλοσοφία του “think Global act Local”. Σύμφωνα με αυτή τη φιλοσοφία, η εισαγωγή μοντέλων του εξωτερικού πρέπει πάντα να συνοδεύεται από το σεβασμό και την αφομοίωση της εγχώριας κουλτούρας και αγοράς. Έτσι, ενώ υιοθετήσαμε πλήρως το syllabus του WSET® Αγγλίας παράλληλα, προσθέσαμε στη διδασκαλία του, τον  τοπικό αμπελώνα. Επομένως, οι σπουδαστές μας δεν αποκτούν μόνο τις γνώσεις της παγκόσμιας οινογραφίας που, ούτως ή άλλως θα τους προσφέρουν επαγγελματική επάρκεια σε ολόκληρο τον κόσμο, αλλά αποκτούν και τις γνώσεις του Ελληνικού αμπελώνα που είναι απαραίτητες για την δραστηριοποίησή τους στην εγχώρια αγορά και στον τομέα των εξαγωγών. Μην ξεχνάμε άλλωστε πως, αν και η Ελλάδα είναι νωρίς για να συμπεριληφθεί στην παγκόσμια βιβλιογραφία, εντούτοις διαθέτει τεράστια κουλτούρα στην παραγωγή και κατανάλωση κρασιού και την τελευταία 15ετία επιδεικνύει σοβαρή οινοπαραγωγική δραστηριότητα, η οποία ολοένα και αυξάνεται σε ποσότητα και ποιότητα.

Η παραπάνω μεθοδολογία έχει αυξήσει τις ώρες διδασκαλίας και τον όγκο πληροφοριών προς τους σπουδαστές - τόσο σε θεωρητικό επίπεδο όσο και σε πρακτικό (γευστικές δοκιμές κρασιών) – κατά 40% σε όλα τα επίπεδα σπουδών, ακόμα και στο WSET® Diploma. Μην ξεχνάμε άλλωστε πως πλέον, τα ελληνικά κρασιά «μπαίνουν» ως θέματα εξετάσεων (στις τυφλές γευστικές δοκιμές) όχι μόνο στο Diploma αλλά και στο Master of Wine.

Είναι εδώ σκόπιμο, να αναφέρουμε συγκεκριμένα νούμερα που αφορούν αυτή μας τη στρατηγική, της ενσωμάτωσης της ελληνικής αγοράς στη διδακτέα ύλη σε όλα τα προγράμματα σπουδών του WSET® Αγγλίας. Το Επίπεδο 1/ Level 1 Award in Wines, ενώ στην Αγγλία διδάσκεται μέσα σε 6 ώρες, στην Ελλάδα έχουμε 10 ώρες διδασκαλίας. Επίσης, για παράδειγμα στο Diploma, ενώ στην Αγγλία ολοκληρώνεται μέσα σε 118 ώρες διδασκαλίας, στην Ελλάδα ολοκληρώνεται σε 190! Ειδικά για το Diploma δεν είναι μόνο η εισαγωγή της ελληνικής αγοράς που κάνει τη διαφορά, το συγκεκριμένο syllabus έχει εμπλουτιστεί ιδιαίτατα προκειμένου να βοηθήσουμε τους σπουδαστές στο διάβασμά τους ήδη από μέσα από την αίθουσα διδασκαλίας. Σε αυτό το έργο η συμβολή του κου. Κωνσταντίνου Λαζαράκη MW είναι καθοριστική και ανεκτίμητη.

Όλα τα επίπεδα σπουδών του WSET® απευθύνονται σε:

  • εργαζόμενους όλων των παραγωγικών σταδίων
  • στελέχη επιχειρήσεων που επιθυμούν να ενημερώνονται διαρκώς γύρω από τις τελευταίες εξελίξεις στο χώρο τους
  • στελέχη επιχειρήσεων που επιζητούν την απόκτηση εξειδικευμένης κατάρτισης που θα τους παρέχει μοναδικές δυνατότητες ανέλιξης στην εργασία τους και στην καριέρα τους
  • εταιρίες που επιζητούν να αναβαθμίσουν τη στελέχωση των τμημάτων τους, όπως επίσης να αναβαθμίσουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους
  • νέους άνω των 18 ετών που επιθυμούν να επιλέξουν το χώρο των κρασιών και αποσταγμάτων ως τον επαγγελματικό τους ορίζοντα
  • καταναλωτές που επιθυμούν να γνωρίσουν καλύτερα το κρασί και να διεισδύσουν στην πολυπλοκότητά του