Παροχές

Παροχές

Πρόγραμμα διασύνδεσης Προσλήψεων και Υποτροφιών/ Εκπαίδευσης της Aquila Hotels & Resorts για Απόφοιτους του W.S.P.C.

Το W.S.P.C. και ο όμιλος Aquila Hotels & Resorts βρίσκονται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουν τη συνέργια τους στην αναζήτηση και επιλογή καταρτισμένων και πιστοποιημένων συνεργατών στα κρασιά και τα αποστάγματα για την επάνδρωση του ομίλου το 2016.

Αξίζουν Θερμά Συγχαρητήρια στην Aquila Hotels & Resorts που είναι η πρώτη εταιρία που σε ένα απόλυτα δομημένο σχήμα Προσλήψεων & Υποτροφιών συνδέει εξαρχής τη στελέχωση με τη γνωστική εξέλιξη των τμημάτων της!

Παρακάτω, μπορείτε να ενημερωθείτε αναλυτικά για το πρόγραμμα/ σχήμα διασύνδεσης προσλήψεων και εκπαίδευσης της Aquila Hotels & Resorts για τους αριστούχους αποφοίτους του W.S.P.C. από όλα τα Επίπεδα Σπουδών.

Εφόσον είστε Αριστούχοι απόφοιτοι όλων των Επιπέδων Σπουδών, είτε του WSET Αγγλίας είτε του Court of Master Sommelier (CMS) παρακαλώ να αποστέλλετε τα Βιογραφικά σας στο W.S.P.C., με την ένδειξη “Aquila”. Παρακαλώ τα Βιογραφικά σας να είναι στην Ελληνική και στην Αγγλική γλώσσα. Email αποστολής: education@wspc.gr Για πληροφορίες κα. Χρυσαφίνα Σιδέρη,  τηλέφωνα επικοινωνίας: 210 – 9882540 & 544.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ & ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ AQUILA HOTELS & RESORTS/ WSPC:

1.    ΟΠΟΙΟΣΔΗΠΟΤΕ ΑΡΙΣΤΟΥΧΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΤΩΝ WSET L1 AWARD IN WINES & WSET LEVEL 1 AWARD IN WINE SERVICE (OINOXOΪΑ) ΚΑΙ, ΕΦΟΣΟΝ ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΙ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΤΕΙ ΕΠΙΤΥΧΩΣ ΜΕ ΤΗΝ  AQUILA ΓΙΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 1 ΕΤΟΣ, ΘΑ ΤΟΥ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ LEVEL 2, ΠΛΗΡΩΣ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ AQUILA HOTELS & RESORTS.
2.    ΟΠΟΙΟΣΔΗΠΟΤΕ ΑΡΙΣΤΟΥΧΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΤΟΥ WSET LEVEL 2 AWARD IN WINES ΚΑΙ, ΕΦΟΣΟΝ ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΙ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΤΕΙ ΕΠΙΤΥΧΩΣ ΜΕ ΤΗΝ  AQUILA ΓΙΑ  ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 2 ΕΤΗ, ΘΑ ΤΟΥ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ WSET LEVEL 3 IN WINES ή το INTRODUCTORY COURSE & CERTIFIED EXAM TOY COURT OF MASTER SOMMELIER, ΠΛΗΡΩΣ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ AQUILA HOTELS & RESORTS.
3.    ΟΠΟΙΟΣΔΗΠΟΤΕ ΑΡΙΣΤΟΥΧΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΤΟΥ WSET LEVEL 3 AWARD IN WINES ΚΑΙ, ΕΦΟΣΟΝ ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΙ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΤΕΙ ΕΠΙΤΥΧΩΣ ΜΕ ΤΗΝ  AQUILA ΓΙΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 3 ΕΤΗ, ΘΑ ΤΟΥ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ: WSET DIPLOMA/ LEVEL 4, ΠΛΗΡΩΣ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ AQUILA HOTELS & RESORTS.

Υπενθυμίζουμε στους σπουδαστές την κλίμακα βαθμολογίας του WSET London:
•    Οι απόφοιτοι WSET Diploma αποστέλλουν τα Βιογραφικά τους χωρίς την προ-απαίτηση του Αριστείου (Pass with Distinction).
•    Οι απόφοιτοι του Επιπέδου 3/ WSET Level 3 in Wines θα πρέπει να έχουν βαθμολογηθεί με Διάκριση (Pass with Distinction).
•    Οι απόφοιτοι Certified Sommelier (CMS) αποστέλλουν τα Βιογραφικά τους με προ-απαίτηση Αριστείου (Pass with Distinction) στα υπόλοιπα Επίπεδα Σπουδών του WSET Αγγλίας από τα οποία έχουν αποφοιτήσει.
•    Σύμφωνα με το WSET Αγγλίας το Επίπεδο 1 των Κρασιών δεν έχει διάκριση μεταξύ Επαίνου, Αριστείου ή απλής Επιτυχίας (απλό Pass). To W.S.P.C., προκειμένου να προωθήσει τη διαδικασία της απρόσκοπτης συγκέντρωσης των Βιογραφικών, θα θεωρήσει Αριστούχους όλους τους απόφοιτους με Βαθμό Επιτυχίας 87% και άνω.
•    Για τα Επίπεδα 2: Κρασιών ή/ και Αποσταγμάτων ακολουθεί αναλυτική κατάσταση/ κλίμακα των βαθμών.

WSET L2 Award in Wines/ WSET Επίπεδο 2
Τα αποτελέσματα διαβαθμίζονται ως εξής:
Βαθμός 85% και άνω: Επιτυχία με Διάκριση (Pass with Distinction).
Βαθμός μεταξύ 70% και 84%: Επιτυχία με Έπαινο (Pass with Merit).
Βαθμός μεταξύ 55% και 69%: Επιτυχία (Pass).
Βαθμός μεταξύ 45% και 54%: Αποτυχία (Fail).
Βαθμός 44% και κάτω: Αποτυχία χωρίς ταξινόμηση (Fail Unclassified).

WSET L2 Professional Award in Spirits/ Επίπεδο Αποσταγμάτων
Τα αποτελέσματα διαβαθμίζονται ως εξής:
Βαθμός 85% και άνω: Επιτυχία με Διάκριση (Pass with Distinction).
Βαθμός μεταξύ 70% και 84%: Επιτυχία με Έπαινο (Pass with Merit).
Βαθμός μεταξύ 55% και 69%: Επιτυχία (Pass).
Βαθμός μεταξύ 45% και 54%: Αποτυχία (Fail).
Βαθμός 44% και κάτω: Αποτυχία χωρίς ταξινόμηση (Fail Unclassified).

Περιμένουμε τα Βιογραφικά σας και Ευχόμαστε Καλή Επιτυχία στις Συνεντεύξεις και στην τελική Διαδικασία της Επιλογής από την Aquila Hotels & Resorts!

Με τιμή,
Αντωνία Κυριαζή ΜΑ
Γενική Διευθύντρια W.S.P.C.

W.S.P.C. The Place to Study Wine
70, Amfitheas Ave
17564,  P.Faliro, Athens
T: +30-210-9882-544 & 540
F: +30-2109882-482
E-mail: education@wspc.gr

Σχετικά με την AQUILA HOTELS & RESORTS: Ο όμιλος Aquila Hotels & Resorts δραστηριοποιείται από το 2007 και διαθέτει τέσσερα ξενοδοχειακά συγκροτήματα πέντε αστέρων στην Κρήτη. Έχει υψηλά πρότυπα λειτουργίας με πλήθος διεθνών Βραβείων & Πιστοποιήσεων έχοντας πάντα ως προτεραιότητα την υποστήριξη της ανθρωποκεντρικής του φιλοσοφίας τόσο απέναντι στον πελάτη, όσο και στους εργαζόμενους του. Οι εργαζόμενοι απολαμβάνουν ένα άριστο περιβάλλον εργασίας και ευκαιρίες για προσωπική ανάπτυξη και σταθερή επαγγελματική πρόοδο με αξιοκρατικές διαδικασίες επιλογής, αξιολόγησης, εκπαίδευσης και ανταμοιβών.
http://www.aquilahotels.com