Βιβλία - Εγχειρίδια

Βιβλία - Εγχειρίδια

WSET® ΕΠΙΠΕΔΟ 1 ΚΡΑΣΙΑ
Level 1 Award in Wines

Wset Level 1

 

WSET® ΕΠΙΠΕΔΟ 1 ΟΙΝΟΧΟΪΑ
Level 1 Award in Wine Service

 

WSET® ΕΠΙΠΕΔΟ 2
Level 2 Award in Wines

Wset Level 2

 

WSET® EΠΙΠΕΔΟ 2 ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΑ
Level 2 Award in Spirits

Wset Pro Spirits

 

WSET® ΕΠΙΠΕΔΟ 3
Level 3 Award in Wines and Spirits

Wspc Level 3

 

WSPC® ΕΠΙΠΕΔΟ 3
HESTIA Advanced Certificate

Wspc Level 3

 

WSET® ΕΠΙΠΕΔΟ 4
Level 4 Diploma in Wines and Spirits

Wset Level 4