Βιβλία - Εγχειρίδια

Βιβλία - Εγχειρίδια

WSET Level 1 in Wines / Επίπεδο 1 στο Κρασί

 

WSET Level 2 in Wines / Επίπεδο 2 στο Κρασί

 

WSET Level 3 in Wines / Επίπεδο 3 στο Κρασί

 

WSET Level 4 Diploma in Wines / όλο το σχετικό υλικό διαθέσιμο online στους εγγεγγραμμένους σπουδαστές

 

WSET Level 1 in Spirits / Επίπεδο 1 στα Αποστάγματα

 

WSET Level 2 in Spirits / Επίπεδο 2 στα Αποστάγματα

 

 

WSET Level 3 in Spirits / ΣΥΝΤΟΜΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΣΤΟ W.S.P.C.