Αποτελέσματα εξετάσεων & επανεξέταση

Αποτελέσματα εξετάσεων & επανεξέταση

Το πλαίσιο υλοποίησης και οι πολιτικές που αφορούν κάθε εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα, είναι διαθέσιμα στους σπουδαστές μας, τόσο στην ιστοσελίδα μας (όπου υπάρχει και ειδικός σύνδεσμος με το Specification της κάθε πιστοποίησης) όσο και στις ενημερωτικές ανακοινώσεις που αποστέλλονται ανά διαστήματα.

Όσον αφορά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των εξετάσεων, αυτή γίνεται βάσει του παρακάτω χρονοδιαγράμματος:

  • WSET Επίπεδο 1 στο Κρασί - 7 εβδομάδες
  • WSET Επίπεδο 2 στο Κρασί - 7 εβδομάδες
  • WSET Επίπεδο 3 στο Κρασί - 11 εβδομάδες
  • WSPC HESTIA Ελληνικός Αμπελώνας - 9 εβδομάδες
  • WSET Επίπεδο 1 στα Αποστάγματα - 7 εβδομάδες
  • WSET Επίπεδο 2 στα Αποστάγματα - 7 εβδομάδες
  • WSPC Modern Sommelier Study Program - 5 εβδομάδες

Ο χρόνος για την έκδοση αποτελεσμάτων προσμετράται από την επομένη της ημερομηνίας εξετάσεων ανά περίπτωση και αφορά σε εργάσιμες ημέρες. ΔΕΝ συμπεριλαμβάνει τυχόν αργίες ή περιόδους κατά τις οποίες τα γραφεία του W.S.P.C. είναι κλειστά (πχ Χριστούγεννα, Πάσχα, καλοκαίρι).

 

Σε περίπτωση αποτυχίας ή μη προσέλευσης στις εξετάσεις, οι σπουδαστές έχουν τη δυνατότητα επανεξέτασης καταβάλλοντας το αντίστοιχο κόστος (fee). Αναλυτικά όλες οι πληροφορίες για τη διαδικασία επανεξέτασης αναγράφονται στην ενημέρωτική ανακοίνωση του κάθε προγράμματος. Το κόστος επανεξέτασης διαφοροποιείται ανά Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα. Το κόστος επανεξέτασης διαφοροποιείται επίσης αν πρόκειται για επανεξέταση μετά από αποτυχία στις προηγούμενες εξετάσεις (fail) ή για επανεξέταση μετά από μη προσέλευση στις εξετάσεις (non-show). 

 

Έχετε απορίες?

Επικοινωνήστε μαζί μας στο education@wspc.gr